FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्नातक तह उत्तिर्ण छात्राहरुलाई छात्रबृती सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ ७७/७८ 09/06/2021 - 15:31 PDF icon CamScanner 09-06-2021 15.26.pdf
स्वास्थ्य सेवाका लागि कर्मचारी सेवा करार कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 08/04/2021 - 13:46 PDF icon सेवा करार कार्यविधि स्वास्थ्य कर्मचारी.pdf
अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुलाई परिचय पत्र बितरण कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 01/09/2021 - 13:59 PDF icon disable karyabidhi.pdf
आर्थिक सहायता बितरण तथा व्यवस्थापन कार्यबिधि २०७६ ७६/७७ 01/09/2021 - 13:58 PDF icon arthik sahayeta.pdf
कोरोना भाईरस रोकथामका लागि राहत बितरण कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 01/09/2021 - 13:55 PDF icon karyabidhi rahat bitran.pdf
कोरोना भाईरस रोकथाम तथा उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 01/09/2021 - 13:54 PDF icon jokhim bhatta.pdf
स्थानीय मिडीया साझेदारी कार्यक्रम (संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि)२०७६ ७६/७७ 01/09/2021 - 13:50 PDF icon isthaniya media karyakaram.pdf
स्यानिटरी_प्याड_सम्बन्धी_कार्यविधि ७७/७८ 11/04/2020 - 15:36 PDF icon स्यानिटरी_प्याड_सम्बन्धी_कार्यविधि.pdf
सार्वजनिक खरिद निमवाली, २०७६ ७६/७७ 11/06/2019 - 09:41 PDF icon सार्वजनिक खरिद निमवाली, २०७६.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष संचालन निर्देशिका,२०७६ ७६/७७ 11/06/2019 - 09:41 PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष संचालन निर्देशिका,२०७६.pdf

Pages