FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुलाई परिचय पत्र बितरण कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 01/09/2021 - 13:59 PDF icon disable karyabidhi.pdf
आर्थिक सहायता बितरण तथा व्यवस्थापन कार्यबिधि २०७६ ७६/७७ 01/09/2021 - 13:58 PDF icon arthik sahayeta.pdf
कोरोना भाईरस रोकथामका लागि राहत बितरण कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 01/09/2021 - 13:55 PDF icon karyabidhi rahat bitran.pdf
कोरोना भाईरस रोकथाम तथा उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 01/09/2021 - 13:54 PDF icon jokhim bhatta.pdf
स्थानीय मिडीया साझेदारी कार्यक्रम (संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि)२०७६ ७६/७७ 01/09/2021 - 13:50 PDF icon isthaniya media karyakaram.pdf
स्यानिटरी_प्याड_सम्बन्धी_कार्यविधि ७७/७८ 11/04/2020 - 15:36 PDF icon स्यानिटरी_प्याड_सम्बन्धी_कार्यविधि.pdf
सार्वजनिक खरिद निमवाली, २०७६ ७६/७७ 11/06/2019 - 09:41 PDF icon सार्वजनिक खरिद निमवाली, २०७६.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष संचालन निर्देशिका,२०७६ ७६/७७ 11/06/2019 - 09:41 PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष संचालन निर्देशिका,२०७६.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि,२०७६ ७६/७७ 11/06/2019 - 09:40 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि,२०७६.pdf
विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७६ ७६/७७ 11/06/2019 - 09:40 PDF icon विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७६.pdf

Pages