FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्यानिटरी_प्याड_सम्बन्धी_कार्यविधि ७७/७८ 11/04/2020 - 15:36 PDF icon स्यानिटरी_प्याड_सम्बन्धी_कार्यविधि.pdf
सार्वजनिक खरिद निमवाली, २०७६ ७६/७७ 11/06/2019 - 09:41 PDF icon सार्वजनिक खरिद निमवाली, २०७६.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष संचालन निर्देशिका,२०७६ ७६/७७ 11/06/2019 - 09:41 PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष संचालन निर्देशिका,२०७६.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि,२०७६ ७६/७७ 11/06/2019 - 09:40 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि,२०७६.pdf
विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७६ ७६/७७ 11/06/2019 - 09:40 PDF icon विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७६.pdf
कृषि व्यवसाय प्रबर्धन ऐन,२०७६ ७६/७७ 11/06/2019 - 09:39 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रबर्धन ऐन,२०७६.pdf
कार्यसम्पादन नियमावली, २०७६ ७६/७७ 11/06/2019 - 09:39 PDF icon कार्यसम्पादन नियमावली, २०७६.pdf
कार्य बिभाजन निमवाली,२०७६ ७६/७७ 11/06/2019 - 09:38 PDF icon कार्य बिभाजन निमवाली,२०७६.pdf
आर्थिक कार्यविधि निमयित वा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन,२०७६ ७६/७७ 11/06/2019 - 09:38 PDF icon आर्थिक कार्यविधि निमयित वा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन,२०७६.pdf
आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्र कार्यसंचालन कार्यविधि,२०७६ ७६/७७ 11/06/2019 - 09:37 PDF icon आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्र कार्यसंचालन कार्यविधि,२०७६.pdf

Pages