FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
महिला स्वयंसेविका प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यविधि ८०/८१ 05/26/2024 - 11:46 PDF icon महिला स्वयम् सेविका प्रोत्साहन कार्यविधि २०८०.pdf
शिक्षा नियमावली २०८० ८०/८१ 02/06/2024 - 12:34 PDF icon shiksha niyamawali.pdf
मर्चवारी गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन,२०७४ (पहिलो संशोधन २०८०/१०/१५) ८०/८१ 02/06/2024 - 12:33 PDF icon shiksha ain.pdf
क्याम्पस अनुदान रकम व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गर्न बनेको कार्यविधि २०७९(पहिलो संशोधन २०८०/१०/१३ ८०/८१ 02/05/2024 - 08:50 PDF icon CamScanner 02-01-2024 17.06.pdf
गाउँपालिका शिक्षक, बालविकाश सहजकर्ता र कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने कार्यविधि २०७९(पहिलो संशोधन २०८०/१०/१५) ८०/८१ 02/05/2024 - 08:49 PDF icon shiksha niyamawali.pdf
विपन्न आवस निर्माण कार्यविधि २०७९ ०७८/०७९ 12/07/2023 - 11:03 PDF icon विपन्न आवास निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड तथा आधारहरु, २०७९ ७९-८० 08/07/2023 - 12:57 PDF icon भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड तथा आधारहरु, २०७९.pdf
मर्चवारी गाउँपालिकाकाे अनुगमन तथा मुल्यांकन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 04/26/2023 - 12:13 PDF icon मर्चवारी गाउँपालिकाकाे अनुगमन तथा मुल्यांकन कार्यविधि, २०७९ (1).pdf
विद्यालय अनुदान व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७९ ७९-८० 04/16/2023 - 15:52 PDF icon विद्यालय अनुदान व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७९.pdf
विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने कार्यबिधि,२०७९ ७९-८० 04/12/2023 - 13:39 PDF icon CamScanner 04-12-2023 13.31.pdf

Pages