FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँपालिका अध्यक्ष बालिका विमा संचालन निर्देशिका २०७९ ७९-८० 09/06/2022 - 14:52 PDF icon गाउँपालिका अध्यक्ष बालिका विमा संचालन निर्देशिका २०७९.pdf
कर्मचारी आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रम (संचालन तथा व्यवस्थापन)कार्यविधि २०७९ ०७८/०७९ 06/07/2022 - 14:38 PDF icon आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७.pdf
मर्चवारी गाउँपालिका स्वास्थ्य तथा सरसफाई नीति २०७८ ०७८/०७९ 03/30/2022 - 15:09 PDF icon मर्चवारी गाउँपालिका स्वास्थ्य तथा सरसफाई नीति २०७८.pdf
मर्चवारी गाउँपालिका स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७८ ०७८/०७९ 03/30/2022 - 15:07 PDF icon मर्चवारी गाउँपालिका स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७८.pdf
स्नातक तह उत्तिर्ण छात्राहरुलाई छात्रबृती सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ ७७/७८ 09/06/2021 - 15:31 PDF icon CamScanner 09-06-2021 15.26.pdf
स्वास्थ्य सेवाका लागि कर्मचारी सेवा करार कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 08/04/2021 - 13:46 PDF icon सेवा करार कार्यविधि स्वास्थ्य कर्मचारी.pdf
अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुलाई परिचय पत्र बितरण कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 01/09/2021 - 13:59 PDF icon disable karyabidhi.pdf
आर्थिक सहायता बितरण तथा व्यवस्थापन कार्यबिधि २०७६ ७६/७७ 01/09/2021 - 13:58 PDF icon arthik sahayeta.pdf
कोरोना भाईरस रोकथामका लागि राहत बितरण कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 01/09/2021 - 13:55 PDF icon karyabidhi rahat bitran.pdf
कोरोना भाईरस रोकथाम तथा उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 01/09/2021 - 13:54 PDF icon jokhim bhatta.pdf

Pages