FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पशुपंक्षी पालन कृषक समुहको बिधान ७९-८० 02/01/2023 - 14:53 PDF icon 1 (2).pdf
भ्यागुते,चरचरे लगायत अन्य रोग नियन्त्रण कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७९ ७९-८० 01/19/2023 - 15:04 PDF icon भ्यागुते,रोग नियन्त्रण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७९.pdf
गाई,भैसी,बाख्रा, पन्छी तथा मत्स्य फर्म दर्ता गर्न बनेको कार्यविधि,२०७९ ७९-८० 01/19/2023 - 15:02 PDF icon गाई भैंसी बाख्रा,पन्छी तथा मत्स्य फर्म दर्ता गर्न बनेको कार्यविधि-२०७९.pdf
दाउरा वितरण तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि,२०७९ ७९-८० 01/19/2023 - 14:59 PDF icon दाउरा वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७९.pdf
गाउँपालिका अध्यक्ष बालिका विमा संचालन निर्देशिका २०७९ ७९-८० 09/06/2022 - 14:52 PDF icon गाउँपालिका अध्यक्ष बालिका विमा संचालन निर्देशिका २०७९.pdf
कर्मचारी आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रम (संचालन तथा व्यवस्थापन)कार्यविधि २०७९ ०७८/०७९ 06/07/2022 - 14:38 PDF icon आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७.pdf
मर्चवारी गाउँपालिका स्वास्थ्य तथा सरसफाई नीति २०७८ ०७८/०७९ 03/30/2022 - 15:09 PDF icon मर्चवारी गाउँपालिका स्वास्थ्य तथा सरसफाई नीति २०७८.pdf
मर्चवारी गाउँपालिका स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७८ ०७८/०७९ 03/30/2022 - 15:07 PDF icon मर्चवारी गाउँपालिका स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७८.pdf
स्नातक तह उत्तिर्ण छात्राहरुलाई छात्रबृती सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ ७७/७८ 09/06/2021 - 15:31 PDF icon CamScanner 09-06-2021 15.26.pdf
स्वास्थ्य सेवाका लागि कर्मचारी सेवा करार कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 08/04/2021 - 13:46 PDF icon सेवा करार कार्यविधि स्वास्थ्य कर्मचारी.pdf

Pages