FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उजुरीको किनारा गर्दा अपनाउने कार्यविधि,२०७६ ७६/७७ 11/06/2019 - 09:26 PDF icon उजुरीको किनारा गर्दा अपनाउने कार्यविधि,२०७६.pdf
एफ एम रेडियो व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि,२०७६ ७६/७७ 11/06/2019 - 09:25 PDF icon एफ एम रेडियो व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि,२०७६.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका,२०७६ ७६/७७ 11/06/2019 - 09:25 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका,२०७६.pdf
मर्मत सम्भार बिशेष कोष संचालन निर्देशिका,२०७६ ७६/७७ 11/06/2019 - 09:24 PDF icon मर्मत सम्भार बिशेष कोष संचालन निर्देशिका,२०७६.pdf
शैक्षिक तथा भाैतिक ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 10/22/2018 - 14:52 PDF icon शैक्षिक तथा भैातिक ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
विनियाेजन एेन ०७५/०७६ ७५/७६ 09/13/2018 - 19:24 PDF icon विनियोजन एैन 75-76.pdf
अार्थिक एेन ०७५/०७६ ७५/७६ 08/31/2018 - 10:53 PDF icon arthik ain 075-076.pdf
शिक्षा एेन २०७४ ७४/७५ 06/06/2018 - 21:04 PDF icon 1.pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon 3.pdf, PDF icon 4.pdf, PDF icon 5.pdf, PDF icon 6.pdf, PDF icon 7.pdf, PDF icon 8.pdf, PDF icon 9.pdf, PDF icon 10.pdf
सहकारी एेन २०७४ ७४/७५ 06/06/2018 - 21:01 PDF icon 1.pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon 3.pdf, PDF icon 4.pdf, PDF icon 5.pdf, PDF icon 6.pdf, PDF icon 7.pdf, PDF icon 8.pdf, PDF icon 9.pdf, PDF icon 10.pdf
गाउँसभा संचालन कार्यविधि ७४/७५ 06/06/2018 - 20:58 PDF icon 1.pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon 3.pdf, PDF icon 4.pdf, PDF icon 5.pdf, PDF icon 6.pdf, PDF icon 7.pdf, PDF icon 8.pdf, PDF icon 9.pdf, PDF icon 10.pdf

Pages