FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शैक्षिक तथा भाैतिक ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 10/22/2018 - 14:52 PDF icon शैक्षिक तथा भैातिक ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
विनियाेजन एेन ०७५/०७६ ७५/७६ 09/13/2018 - 19:24 PDF icon विनियोजन एैन 75-76.pdf
अार्थिक एेन ०७५/०७६ ७५/७६ 08/31/2018 - 10:53 PDF icon arthik ain 075-076.pdf
शिक्षा एेन २०७४ ७४/७५ 06/06/2018 - 21:04 PDF icon 1.pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon 3.pdf, PDF icon 4.pdf, PDF icon 5.pdf, PDF icon 6.pdf, PDF icon 7.pdf, PDF icon 8.pdf, PDF icon 9.pdf, PDF icon 10.pdf
सहकारी एेन २०७४ ७४/७५ 06/06/2018 - 21:01 PDF icon 1.pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon 3.pdf, PDF icon 4.pdf, PDF icon 5.pdf, PDF icon 6.pdf, PDF icon 7.pdf, PDF icon 8.pdf, PDF icon 9.pdf, PDF icon 10.pdf
गाउँसभा संचालन कार्यविधि ७४/७५ 06/06/2018 - 20:58 PDF icon 1.pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon 3.pdf, PDF icon 4.pdf, PDF icon 5.pdf, PDF icon 6.pdf, PDF icon 7.pdf, PDF icon 8.pdf, PDF icon 9.pdf, PDF icon 10.pdf
स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/06/2018 - 20:57 PDF icon 1.pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon 3.pdf, PDF icon 4.pdf, PDF icon 5.pdf, PDF icon 6.pdf, PDF icon 7.pdf, PDF icon 9.pdf
स्थानिय स्वास्थ्य तथा सरसफार्इ एेन २०७४ ७४/७५ 06/06/2018 - 20:55 PDF icon 1.pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon 3.pdf, PDF icon 4.pdf, PDF icon 5.pdf, PDF icon 6.pdf, PDF icon 7.pdf, PDF icon 8.pdf, PDF icon 9.pdf, PDF icon 10.pdf
बिनियाेजन एेन २०७४ ७४/७५ 06/06/2018 - 20:53 PDF icon 1.pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon 3.pdf, PDF icon 4.pdf, PDF icon 5.pdf, PDF icon 6.pdf, PDF icon 7.pdf
बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/06/2018 - 20:52 PDF icon 1.pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon 3.pdf, PDF icon 4.pdf, PDF icon 5.pdf, PDF icon 6.pdf, PDF icon 7.pdf

Pages