FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

वडा अध्यक्ष तथा वडा सचिवहरू

वडा नं.
वडाध्यक्षकाे नाम
सम्पर्क नम्बर
मुकेश यादव ९८५७०१७६५१
सुरेन्द्र नाथ मिश्रा ९८५७०१७६५२
नारायण बहादुर यादव ९८५७०१७६५३
शैलेष कुमार श्रीवास्तव ९८५७०१७६५४
सुनिल कुमार कलवार ९८५७०१७६५५
राम अचल कुर्मी ९८५७०१७६५६
मातिवर काेहार ९८५७०१७६५७
वडा नं वडा सचिवकाे नाम        सम्पर्क नम्बर
१         रामानन्द बरई ९७४७०३३६३०
रामचन्द्र यादव ९८४७२८१२६८
रामचन्द्र यादव ९८४७२८१२६८
शिवकुमार यादव  ९८४७५१०९९१
जय गाेपाल सिहं  ९८४७०५१३८४
गुलाब यादव ९८०७४८३९६०
शैलेन्द्रनाथ मिश्र ९८०६९९०२५५
शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शैक्षिक तथा भाैतिक ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 10/22/2018 - 14:52 PDF icon शैक्षिक तथा भैातिक ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
विनियाेजन एेन ०७५/०७६ ७५/७६ 09/13/2018 - 19:24 PDF icon विनियोजन एैन 75-76.pdf
अार्थिक एेन ०७५/०७६ ७५/७६ 08/31/2018 - 10:53 PDF icon arthik ain 075-076.pdf
शिक्षा एेन २०७४ ७४/७५ 06/06/2018 - 21:04 PDF icon 1.pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon 3.pdf, PDF icon 4.pdf, PDF icon 5.pdf, PDF icon 6.pdf, PDF icon 7.pdf, PDF icon 8.pdf, PDF icon 9.pdf, PDF icon 10.pdf
सहकारी एेन २०७४ ७४/७५ 06/06/2018 - 21:01 PDF icon 1.pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon 3.pdf, PDF icon 4.pdf, PDF icon 5.pdf, PDF icon 6.pdf, PDF icon 7.pdf, PDF icon 8.pdf, PDF icon 9.pdf, PDF icon 10.pdf
गाउँसभा संचालन कार्यविधि ७४/७५ 06/06/2018 - 20:58 PDF icon 1.pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon 3.pdf, PDF icon 4.pdf, PDF icon 5.pdf, PDF icon 6.pdf, PDF icon 7.pdf, PDF icon 8.pdf, PDF icon 9.pdf, PDF icon 10.pdf
स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/06/2018 - 20:57 PDF icon 1.pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon 3.pdf, PDF icon 4.pdf, PDF icon 5.pdf, PDF icon 6.pdf, PDF icon 7.pdf, PDF icon 9.pdf
स्थानिय स्वास्थ्य तथा सरसफार्इ एेन २०७४ ७४/७५ 06/06/2018 - 20:55 PDF icon 1.pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon 3.pdf, PDF icon 4.pdf, PDF icon 5.pdf, PDF icon 6.pdf, PDF icon 7.pdf, PDF icon 8.pdf, PDF icon 9.pdf, PDF icon 10.pdf
बिनियाेजन एेन २०७४ ७४/७५ 06/06/2018 - 20:53 PDF icon 1.pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon 3.pdf, PDF icon 4.pdf, PDF icon 5.pdf, PDF icon 6.pdf, PDF icon 7.pdf
बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/06/2018 - 20:52 PDF icon 1.pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon 3.pdf, PDF icon 4.pdf, PDF icon 5.pdf, PDF icon 6.pdf, PDF icon 7.pdf

Pages