FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाको आ.व.२०७६/२०७७ को नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी आवश्यक सूचना

आदरणीय मर्चवारी गाउँपालिकावासी आमा-बुवा, दाजु-भाई तथा दीदी बहिनिहरु, यस गाउँपालिकाको आ.व.२०७६/२०७७ को नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने कार्य भईरहेको हुँदा उल्लेखित महत्वपुर्ण कार्यमा तपाइहरुको अमूल्य सल्लाह, सुझावहरु आफूलाई सहज हुने माध्यमहरु प्रयोग गरी यस गाउँपालिकामा उपलब्ध गराइदिनु हुन सादर अनुरोध छ ।
                                                   केशवनन्द बनिया
                                                           अध्यक्ष
                                                मर्चवारी गाउँपालिका

आर्थिक वर्ष: